Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Vykurovacia sezóna

 Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove,  si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  a  požiadať o spoluprácu pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia.

vložené: 12.10.2021
Nariadenie mimoriadnych núdzových opatrení

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov, turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, tel. čísle: 0905 294 989, aleboRiaditel.PO@svps.sk, prípadne na t. č. 112“

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. I písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa nariaďujú nasledovné mimoriadne núdzové opatrenia s platnosťou a účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania.

Celé znenie v prílohe.

vložené: 25.08.2021
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

vložené: 02.03.2021
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 24.02.2021
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS

Obec Červená Voda komunikuje s obyvateľmi prostredníctvom miestného rozhlasu a SMS správ. 

Táto SMS služba je pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, alebo pre občanov, ktorí nepočujú rozhlas vôbec. 

SMS správy obsahujú kultúrne a spoločenské informácie, dôležité upozornenia napr. o plánovaných odstávkach sietí a rôzne iné užitočné informácie o dianí v našej obci. 

Zaregistrovať sa / zrušiť registráciu môžete na Obecnom Úrade. 


vložené: 20.01.2021
76. výročie oslobodenia obce
76. výročie oslobodenia obce

Vážení občania,

19.01.2021 si pripomíname 76. výročie od oslobodenia našej obce na konci 2. sv. vojny.
Pri tejto príležitosti, aj keď’ v obmedzených podmienkach spôsobených pandémiou, si chceme uctiť pamiatku všetkých tých, ktorí sa o oslobodenie pričinili.

Súčasťou bola aj dnešná relácia v miestnom rozhlase, ktorú pripravila p. uč. Mgr. Marcela Pastirčáková s dvoma žiakmi a zamestnanci Obecného úradu. 

Deň spomienky na oslobodenie nie je obyčajným dňom. Je to výnimočný deň, pripomienka obyčajných, ale predsa len výnimočných ľudí. Je to deň, kedy naša obec po 6-ročnej ťažkej vojne spoznala chuť víťazstva a vytúženú slobodu.

Milióny nevinných obetí, státisíce rodín bez otcov, deti bez rodičov, navždy rozdelené osudy. Druhá svetová vojna vtiahla do bojov celkovo 61 štátov a o život prišlo takmer 60 miliónov ľudí.

Priami účastníci bojov sú plní spomienok, zlých a nezabudnuteľných. Z roka na rok ich ubúda, z roka na rok upadajú ich svedectva do zabudnutia. Nedovoľme, aby udalosti druhej svetovej vojny boli obmedzené len na stránky učebníc dejepisu.
Vážme si históriu a poučme sa, lebo mier je krehký a sloboda pominuteľná.

vložené: 19.01.2021
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia