Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Pozastavenie vybraných osobných spojov železničnej dopravy od 19.12.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako objednávateľ výkonov v železničnej doprave so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. z dôvodu vývoja mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a v nadväznosti na prijaté opatrenia Vlády SR sa rozhodlo, že od 19.12.2021 dochádza k pozastaveniu vybraných osobných spojov železničnej dopravy, ktoré budú platiť do odvolania.

V rámci územia PSK a KSK budú pozastavené železničné spoje, ktoré sa nachádzajú v prílohe e-mailu.

vložené: 20.12.2021
Nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy platné pre obdobie 2021/2022

Touto cestou si dovoľujeme informovať ohľadom schválenia nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/ alebo v prílohe tohto oznamu.

Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

vložené: 08.12.2021
Vykurovacia sezóna

 Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove,  si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  a  požiadať o spoluprácu pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia.

vložené: 12.10.2021
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 24.02.2021
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS
Prijímanie oznamov prostredníctvom služby SMS

Obec Červená Voda komunikuje s obyvateľmi prostredníctvom miestného rozhlasu a SMS správ. 

Táto SMS služba je pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, alebo pre občanov, ktorí nepočujú rozhlas vôbec. 

SMS správy obsahujú kultúrne a spoločenské informácie, dôležité upozornenia napr. o plánovaných odstávkach sietí a rôzne iné užitočné informácie o dianí v našej obci. 

Zaregistrovať sa / zrušiť registráciu môžete na Obecnom Úrade. 


vložené: 20.01.2021
76. výročie oslobodenia obce
76. výročie oslobodenia obce

Vážení občania,

19.01.2021 si pripomíname 76. výročie od oslobodenia našej obce na konci 2. sv. vojny.
Pri tejto príležitosti, aj keď’ v obmedzených podmienkach spôsobených pandémiou, si chceme uctiť pamiatku všetkých tých, ktorí sa o oslobodenie pričinili.

Súčasťou bola aj dnešná relácia v miestnom rozhlase, ktorú pripravila p. uč. Mgr. Marcela Pastirčáková s dvoma žiakmi a zamestnanci Obecného úradu. 

Deň spomienky na oslobodenie nie je obyčajným dňom. Je to výnimočný deň, pripomienka obyčajných, ale predsa len výnimočných ľudí. Je to deň, kedy naša obec po 6-ročnej ťažkej vojne spoznala chuť víťazstva a vytúženú slobodu.

Milióny nevinných obetí, státisíce rodín bez otcov, deti bez rodičov, navždy rozdelené osudy. Druhá svetová vojna vtiahla do bojov celkovo 61 štátov a o život prišlo takmer 60 miliónov ľudí.

Priami účastníci bojov sú plní spomienok, zlých a nezabudnuteľných. Z roka na rok ich ubúda, z roka na rok upadajú ich svedectva do zabudnutia. Nedovoľme, aby udalosti druhej svetovej vojny boli obmedzené len na stránky učebníc dejepisu.
Vážme si históriu a poučme sa, lebo mier je krehký a sloboda pominuteľná.

vložené: 19.01.2021
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia