Obec Červená Voda

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

     

V našej obci  dňa 15. júna 2014 obnovil svoju činnosť miestny spolok Národnej spoločnosti Slovenského Červeného kríža. Hlavným cieľom SČK je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi bez ohľadu na národnosť, pôvod, náboženstvo, alebo politický názor postihnutých. Miestny spolok SČK Červená Voda  v súlade s týmto cieľom,  organizuje dobrovoľné odbery krvi v budove nášho kultúrneho domu,  venuje sa získavaniu prvodarcov,  pomoci sociálne slabším, osamelým dôchodcom a ľuďom v neočakavanej krízovej situácií v spolupráci s územným spolkom SČK Prešov. Pôsobenie medzinárodného hnutia Červeného kríža je nezávislé na štátnych inštitúciách a je založené na DOBROVOĽNOSTI pomôcť.

Predsedom  miestneho spolku je p. Zuzana Kruľaková a pri jeho vzniku mal 23 zakladajúcich členov. Členstvo v SČK je dobrovoľné. Členom  SČK sa môže stať každá fyzická osoba, alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a sĺňa ďalšie popdmienky ustanovené v stanovách. Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 2€. Členské známky má vedené v členskom preukaze. Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti člena upravujú Stanovy SČK. Rozšírte si svoju odbornú kvalifikáciu. Naučte sa zachrániť ľudský život. Slovenský červený kríž organizuje kurzy: prvej pomoci, opratrovania a hygienického minima. Viac sa dozviete na webových stránkach Slovenského červeného krížu.http://redcross.sk/content/images/upload/image-1408799655-53f893a7ceb7b.pdf

 Preto pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do dobrej veci a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Darovať krv môže každý komu nie je diagnostikované žiadne ochorenie, cíti sa zdravý, má vek minimálne 18 rokov, váhu nad 50 kg, vítaní sú aj prvodarcovia.
   Tešíme sa na Vás  

                              „ Daruj krv - zachrániš život! ”