Obec Červená Voda

Voľby a referendá

 

Referendum 2023


Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila


referendum

a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022      


Voľby 2022 | Oficiálna webstránka mesta Hurbanovo

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície KLIK TU.