Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Rozhodnutie vydané OÚ Sabinov č. OŽP/2001/00547-00007/Gi-ŠVS – Oprava chyby v písomnom vyhotovení vlastného rozhodnutia - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
zverejnené: 02.03.2021

Rozhodnutie vydané OÚ Sabinov – Oprava chyby v písomnom vyhotovení vlastného rozhodnutia - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
zverejnené: 02.03.2021

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania
zverejnené: 19.02.2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
zverejnené: 18.02.2021

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú Červená Voda
zverejnené: 03.03.2020