Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

• Rozhodnutie (Verejnou vyhláškou) o predlžení platnosti územného rozhodnutia do 08/2025 stavby „Miestna komunikácia“- líniová stavba na pozemkoch KN-C p. č. 5215/1, 5214, 5001 k. ú. Červená Voda a 16/1 (E-KN p. č. 5114) k. ú
zverejnené: 05.08.2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
zverejnené: 17.02.2022

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2021
zverejnené: 16.02.2022