Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
zverejnené: 20.02.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Oznámenie o vstupe na pozemok
zverejnené: 07.02.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
zverejnené: 10.01.2024

Ďalšie prílohy k oznamu:

Správa o prešetrení a vybavení petície a petičných hárkov
zverejnené: 11.10.2023

Záverečný účet obce za rok 2022
zverejnené: 04.07.2023

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022
zverejnené: 31.01.2023