Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Návrh na VZNč. 1/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v škol. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Červená Voda a v CVČ mimo územia obce Červená Voda
zverejnené: 21.03.2023

Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku
zverejnené: 10.03.2023

Vyhlásenie voľby na obsadenia funkcie Hlavného kontrolóra obce Červená Voda
zverejnené: 03.03.2023

Oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra
zverejnené: 03.03.2023

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka
zverejnené: 06.02.2023

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022
zverejnené: 31.01.2023