Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Červená Voda
zverejnené: 06.05.2022

Návrh - Záverečný účet Obce Červená Voda za rok 2021
zverejnené: 06.05.2022

Oznámenie o začatí stavby - Rekonštrukcia vzdušného vedenia v obci Červená Voda
zverejnené: 06.05.2022

Ďalšie prílohy k oznamu:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021
zverejnené: 17.02.2022

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2021
zverejnené: 16.02.2022