Obec Červená Voda

Medzinárodná spolupráca

     Názov projektu: Tematický poľsko – slovenský park oddychu

     Podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia: 18.08.2016

 Začiatok realizácie projektu: 05/2017

     Zhotoviľ projektu: REMOPEL, s.r.o.

 Ukončenie realizácie projektu: 06/2018

 Oprávnené výdavky projektu: 58 794,00 €

 Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 85%: 49 974,90 €

  Národné spolufinancovanie: prostriedky štátneho rozpočtu 10%:    5879,40 €

                                                prostriedky obce Červená Voda 5%:    2939,70 €

Informácie a fotogalériu z dňa Poľsko- Slovenskej spolupráce nájdete v linku: http://www.sieniawa.pl/aktualnosci/červená-voda-nowym-partnerem/3574

Propagačný materiál k „Tematicko poľsko – slovenskému parku oddychu ”si môžete vyzdvihnúť v budove obecného úradu.

Celý článok z otvorenia parku nájdete v linku: https://presov.korzar.sme.sk/c/20855578/v-cervenej-vode-uz-mozete-prejst-po-dialnici-z-bratislavy-do-kosic.html