Obec Červená Voda

Klubovňa

OTVÁRACIE HODINY :

PIATOK 17.00 hod. 21.00 hod.

SOBOTA 16.00 hod. 21.00 hod.

NEDEĽA 14.00 hod. 19.00 hod.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KLUBOVNE

1. Zákaz fajčiť

2. Zákaz piť alkoholické nápoje

3. Pri nepriaznivom počasí doniesť si prezuvky

4. Dodržiavať čistotu

5. Smetí vyhadzovať do koša, nie okolo klubu vonku

6. Vstup je pre všetky vekové kategórie

7. Zákaz obmedzovať, alebo vyháňať mladšie detí z klubovne

8. Poškodenie strojov na cvičenie okamžite nahlásiť prevádzkarovi

9. Dodržiavať bezpečnosť pri cvičení

10. Kľúč od hlavného vchodu nechávať v klubovni na určenom mieste

11. Udržiavať poriadok na WC

12. Po použití WC hlavný vchod uzamykať

13. Zákaz donášať starý nábytok z domu do klubovne

Za prevádzku zodpovedá p. Marek Tkáč