Obec Červená Voda

História obce

Obec Červená Voda leží na južnom úpätí Čergova a vo východnej časti Šarišského podolia v doline prítoku Torysy. Chotár je na rozčlenenej nižšej vrchovine, v pásme tvrd z najodolnejších hornín centrálno-karpatského flyšu, na bradlových prvkoch a masívnej hornatine vonkajšieho flyšu. Má hnedé lesné oglejené a hnedozemné pôdy, menej rendziny. V značne zalesnenom chotári sú jedľové lesy.

Obec vznikla v roku 1956 odčlenením od mesta Sabinov. Do roku 1956 bola časťou mesta Sabinova s názvom Majire, neskôr Sabinovské dvory. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a pracovali v lese. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch mesta Sabinov, Prešov a Košice.

Obec má vlastné katastrálne územie, ktorého rozloha je 540 ha, nadmorská výška katastrálneho územia je od 375 m až 600 m nad morom. Stred obce je v nadmorskej výške 500 m nad morom. V obci žije 490 obyvateľov. Obec má vlastný kultúrny dom, Základnú školu s materskou školou, ktorej súčasťou je školská jedáleň. Obec má vybudovaný obecný vodovod a skoro celá obec je plynofikovaná.

Kultúrnou pamiatkou v obci je kostol, ktorý je zasvätený Najsvätejšej Trojici, v roku 2004 sme si pripomenuli 100 rokov od výstavby tohoto chrámu. Od roku 2003 je obec Červená Voda farnosťou, ku ktorej patrí aj filiálna obec Jakovany.

Obec je atraktívnou turistickou oblasťou, z ktorej vedú niekoľko turistických značkovaných chodníkov na Lysú, do Drienice a na Majdan. V chotári obce je chatová osada Lazy. Cez obec vedie okružná cyklotrasa Sabinov - Pečovská Nová Ves - Ľutina- Jakovany - Červená Voda - Sabinov.

Obec má svoj Kultúrny dom, knižnicu, ZŠ 1. - 4. ročník s materskou školou. Obec má športové ihrisko v krásnom lesnom prostredí.