Obec Červená Voda

Obecná knižnica

Knižnica sa nachádza v priestoroch bývalej Hájenky - Červená Voda 85.

Členský poplatok je vo výške 1 € / rok.

Výpožičná doba prezenčných výpožičiek je 1 mesiac.

Otváracie hodiny obecnej knižnice:

                                  Párny týždeň: piatok od 18:00 hod. do 20:00 hod.

                                  Nepárny týždeň: nedeľa od 16:00 hod. do 18:00 hod. 

                                  V prípade záujmu možný individuálny výpožičný čas po dohode zo zodpovednou osobou

                                  Zodpovedná osoba: Klaudia Karnišová

                                  Mobil: 0904 552 287