Obec Červená Voda

Partnerské mesto a obec Sieniawa

22.júna 2018 obec Červená Voda v zastúpení starostom obce Pavlom Džačovským a starostom Miasto i Gmina  Sieniawa v zastúpení Adama Wosia spolu s hosťami, slávnostne otvorili Tematicko poľsko – slovenského parku oddychu. Predpokladom na vznik diela, bolo vytvorenie medzinárodnes spolupráce.

Dňa 29.apríľa 2018 bola slávnostne podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi obcou Červená Voda a Miasto i Gmina Sieniawa. Realizácia projektu: Tematický poľsko – slovenský park oddychu bola prvým výrazným krokom oboch partnerov k vytvoreniu dlhodobej spolupráce za účelom propagovania turistických možností na oboch stranách hraníc.

Táto zmluva sa uzatvorila v zmysle myšlienky európskej integrácie, cieľom ktorej je odstraňovanie hospodárskych, kultúrnych a spoločenských bariér medzi národmi a budovanie porozumenia, mieru a priateľstva všetkých štátov a s vierou v to, že spolupráca medzi oboma obcami bude dôležitým krokom na ceste tvorenia novej, zjednotenej Európy a pomôže nám lepšie sa spoznať.

Berúc do úvahy kultúru oboch štátov a rešpektujúc ich politické, náboženské a spoločenské názory, naše obce chcú vytvoriť partnerstvo, cieľom ktorého bude udržiavanie stálych kontaktov a vzájomnej spolupráce a do budúcnosti vytvorenia priestoru rôznym inštitúciám z pohraničia na propagovanie svojho kultúrneho a prírodného dedičstva a turistických atrakcií v regióne.

Mesto a obec  Sieniawa je veľké mesto v Podkarpatskom vojvodstve v okrese Powiat przeworski na pravom brehu San: na východe susedí s obcou Adamówka, zo západu s obcou Trzńcza. Vyníma sa obrovskou kopou atrakcií. Okrem Sieniawy mesta, ktoré je sídlom orgánov, obci je pridelených 9 administratívnych jednotiek: Czerce, Čzerwona Wola, Dobra, Dybków, Ležachów, Paluchy, Pigany, Rudka a Wylewa. Približne 128 km2 je domovom približne 7 tisíc obyvateľom. Stojí za to navštíviť a vidieť.

Viac informácií o našej partnerskej obci Sieniawa : http://sieniawa.pl