Obec Červená Voda

Odpadové hospodárstvo

Kalendár zberu odpadov na rok 2023: 

Kalendár zberu odpadov na rok 2022: 

Rok 2021


Neviete čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad

SKLO

Typ vreca : zelené igelitové vrece
Do vreca zberáme neznečistené : biele i farebné sklo, čisté fľaše od alko i nealko nápojov, potravín, kozmetiky, tabuľové sklo rozbité na malé kúsky a pod. Do vreca nezberáme : plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, TV obrazovky, sklá s kovovou výplňou a pod.

PLASTY

Typ vreca : igelitové vrece žlté
Do vreca zberáme neznečistené: stlačené, pokrčené alebo inak deformované PET fľaše (fľaše od nealko nápojov, sirupov, vína a pod.) PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP)

Do vreca k plastom paria aj plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, tetrapakové obaly - škatule od mlieka, džúsov, nápojov - iba neznečistené.

Do vreca nezberáme : znečistené plasty a fólie, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami a pod.

SPÔSOB ZBERU SKLA A PLASTOV

Vytriedený odpad (sklo, plasty) vhodiť do správneho vreca a v deň zberu danej komodity odpadové vrece s obsahom umiestniť pred svoje obydlie, plot alebo k odpadovej nádobe, jednoducho na bezprekážkové, verejne a viditeľné miesto, odkiaľ môžu zberoví pracovníci bez obmedzení naplnené vrece prevziať. Najlepšie do 06.00 hod.ráno v deň zberu. Po jeho vyprázdnení Vám bude vrece vrátené alebo vymenené.

ELEKTROODPAD

Zbiera sa: všetky zariadenia obsahujúce elektrosúčiastky rôzneho druhu
Spôsob zberu elektroodpadov - 2x ročne podľa harmonogramu zberu.
Elektroodpad zhromaždiť v deň zberu pri bráničkách, plotoch či odpadových nádobách na verejne viditeľnom a prístupnom mieste. Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, a.s. budú so svojím vozidlom označeným tabuľou "Zber elektroodpadov" prechádzať obcou a spomínané odpady odoberú bezplatne.

POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

Zbiera sa: použitý kuchynský jedlý olej naliaty v platových fľašiach do hnedých zberných nádob, ktoré sú umiestné pri zberných nádobách na komunálny odpad pri č. d. 45, č.d. 120, č.d.27. Zber týchto olejom naplnených fliaš vykonáva f. ESPIK raz mesačne.

PAPIER

2x ročne zber - resp. výkup, dátum a miesto zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

BIOODPAD

patria sem orezané konáre stromov, vetvičky z ostrihaného živého plotu, bioodpad z verejnej zelene.

Odpad umiestňujeme do 2 zelených kontajnerov v záhrade za Hájenkou. Do kontajnerov nevhadzujeme odpad uložený vo vreciach - je nutné  ho vysypať priamo do kontajnera!!!

NÁPOJOVÉ KARTÓNY (TETRAPAKY) -

BIOODPAD  Z DOMÁCNOSTÍ -

uložíme  doma na domácom kompostovisku.

 

Čo patrí do kompostu:  Zvyšky ovocia, zeleniny a kvetov, kúsky dreva, piliny, listy, stonky, kôra stromov, popol z dreva, čajové vrecúška, káva, škrupinky, perie, vlasy, malé zvyšky jedla, trus domácich zvierat, slama, znečistený papier, kartón, orechové lístie je možné kompopstovať tiež, najlepšie priamo ppod stromom v tenkej vrstve, inak sa rozkladá dlho aj rok. Hrubšie konáre - rozkladajú sa dlho, môžeme ich štiepkovať.


O zber a odvoz odpadu sa v našej obci starajú tieto spoločnosti:

Marius Pedersen a.s.   web:     https://www.mariuspedersen.sk/obcan/

Envi pak a.s.             web:  http://www.triedime.sk/  alebo  https://www.envipak.sk/

Espik group s.r.o.     web: https://www.espik.sk