Obec Červená Voda

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Červená Voda
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
IČO: 00326909
Profil verejného obstarávateľa obce Červená Voda na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Dátum Názov Dokument
10.11.2017 Výzvy na predloženie cenových ponúk -zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry