Obec Červená Voda

Úradná tabuľa

Rozhodnutie č. 160/2018-832/SO
zverejnené: 04.03.2019

Rozhodnutie (verejnou vyhláškou) o umiestnení líniovej stavby "Realizácia optických sietí, klaster LT-3, obce: Jakovany, Červená Voda, Olejnikov, Ľutina

Ďalšie prílohy k oznamu:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
zverejnené: 01.02.2019

Dobrý deň,


predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

Zároveň Vás upozorňujeme na splnenie úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. 


Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?prezident-vzory1


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ďalšie prílohy k oznamu:

Nases predĺženie platnosti územného rozhodnutia
zverejnené: 14.01.2019

Rozpočet 2019-2021
zverejnené: 14.12.2018

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ
zverejnené: 22.12.2018

Vážení občania, pozývame Vás na 2. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 v kancelárii Obecného úradu Červená Voda so začiatkom o 16.00 hod.

Program zasadnutia nájdete v prílohe.