Obec Červená Voda

Vyhlásenie o prístupnosti

Stránka obce Červená Voda dbá na dodržiavanie Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Stránka ako taká je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaná v relatívnych jednotkách a jej obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Stránka bola validovaná aj službou W3C pre HTML5 a pre CSS. Stránka zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.