Obec Červená Voda

Užitočné adresy

Polícia a záchranné zložky

Polícia, obvodné oddelenie PZ Sabinov
Nám. Slobody 5, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/ 45 21 186
Tiesňové volanie: 158, 112


Ohlasovňa požiarov

Obecný úrad Červená Voda
Tel. 051 4521 534
Hasičský a záchranný zbor Sabinov
ul. J. Borodáča 17, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/ 48 91 152 (hasičská stanica), 051/ 45 21 222
Tiesňové volanie: 150


Rýchla lekárska pomoc Sabinov


ul. SNP 1, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/ 45 21 444
Tiesňové volanie: 155, 112


Pohotovostné služby, poruchy

Pohotovostná služba - elektrárne
Mierová ul. 1, Sabinov
Tel. 051/ 45 21 303
Dispečing Prešov, tel. 0850 123 333 (Tehelná 2)


Pohotovostná služba - plynárne
Pod Švabľovkou 28, Sabinov
Tel. 051/ 45 23 777
Dispečing Košice, tel. 0850 111 727 (Moldavská 12)


Pohotovostná služba - vodárne
Hollého ul. 38, Sabinov
Tel. 051/ 45 21 209
Dispečing Prešov, tel. 051/ 77 33 471
Radoslav Dugas, technik PO - tel. 0905 304 798


INŠTITÚCIE s pôsobnosťou v okrese Sabinov,
prípadne obvode Prešov


Obvodný úrad životného prostredia Prešov
Stále pracovisko Sabinov
Námestie slobody 85 , 083 01, Sabinov
tel. 051/ 48 80 346
E-mail: info@sb.ouzp.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
http://www.sb.ouzp.sk


Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Detašované pracovisko Sabinov
Námestie Slobody 87, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 48 80 601, 48 80 642
fax: 051/45 21 017
E-mail: maria.janekova@upsvar.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Sociálna poisťovňa
Námestie slobody 87, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 45 21 019
http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=460&prm1=75


Matrika Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 45 25 212
fax: 051/ 45 23 530


Správa katastra Sabinov
17. novembra 2, P.O.BOX 1, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 45 20 867 (ústredňa)
fax: 051/ 45 20 867
E-mail: kusb@gku.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Daňový úrad Sabinov
Ružová 63, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 45 21 309
fax: 051/ 45 21 746
E-mail: du.sb@po.drsr.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Všeobecná zdravotná poisťovňa
Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 45 21 044


Obvodný pozemkový úrad Prešov
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel. 051/ 75 63 521, 051/ 75 63 522
fax: 051/ 75 63 531
E-mail: opu.po@3s.land.gov.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://www.land.gov.sk/pu/index.php?choice=22&office=46


Lesná správa Sabinov
Hviezdoslavova 3, 083 01, Sabinov
tel. 051/ 45 21 887
E-mail: ls.sabinov@lesy.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Obvodný lesný úrad Prešov
Námestie mieru 2, 081 64 Prešov
tel. 051/ 74 85960-3
mobil: 0911 218 332
E-mail: olu.po@3s.land.gov.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
http://www.land.gov.sk/lu/index.php?choice=22&office=35


Krajský školský úrad, Prešov http://www.ksupo.sk
Krajský úrad životného prostredia, Prešov http://www.po.kuzp.sk
Prešovský samosprávny kraj http://www.vucpo.skINŠTITÚCIE s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky

Agentúra pre rozvoj vidieka http://www.arvi.sk
Poľnohospodárska platobná agentúra http://www.mpsr.sk/apa
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora http://www.sppk.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR http://www.mpsr.sk

Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk


Úrad vlády SR http://www.vlada.gov.sk
Národná rada SR http://www.nrsr.sk
Kancelária prezidenta Slovenskej Republiky http://www.prezident.sk


Najvyšší súd SR http://www.nssr.gov.sk
Ústavný súd SR http://www.concourt.sk
Generálna prokuratúra SR http://www.genpro.gov.sk


Slovenská živnostenská komora http://www.szk.sk
Kancelária verejného ochrancu práv, Bratislava http://www.vop.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie SRhttp://www.uvo.gov.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava http://www.udzs-sk.sk
Úrad špeciálnej prokuratúryhttp://www.genpro.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva SRhttp://www.uvzsr.sk
Ústav pamäti národahttp://www.upn.gov.sk


UŽITOČNÉ PORTÁLY

Ústredný portál verejnej správy http://portal.gov.sk
Obchodný register SR http://www.orsr.sk
Živnostenský register SR http://www.zrsr.sk

 


OFICIÁLNE DOKUMENTY A LEGISLATÍVA

Zbierka zákonov SR http://www.zbierka.sk