Obec Červená Voda

Obecná knižnica

Knižnica sa nachádza v priestoroch obecného úradu - 1. kancelária vpravo.Knihovníčkou je p. Zuzana Kruľaková.Členské ani iné poplatky za knižničné služby nevyberáme. Výpožičná doba prezenčných výpožičiek je 1 mesiac.

Otváracie hodiny obecnej knižnice sú denne,každý pracovný deň v úradných hodinách obecného úradu.