Obec Červená Voda

Žiaci MŠ

   Zoznam detí materskej školy v škol. roku 2017/2018

 1. Samuel Bely

 2. Dalibor Ceperko

  3. Natália Džačovská

 4. Patrik Džačovský

 5. Lara Mária Hirková

 6. Sebastán Chovan

 7. Timotej Chovan

 8. Stella Knutová

 9. Adam Kuchár

 10. Tobias Perháč

 11. Alexandra Smreková

12. Simon Sontág

13. Samuel Šoltis

14. Tamara Tatarková

15. Emma Vojteková

16. Maximilán Vojtek