Obec Červená Voda

Úradné dokumenty

Obec Červená Voda zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.03.2009 VZN obce Červená Voda č.2/2009 - zrušené O cenách pozemkov, o ich ... VZN stiahnuť [34.57K]
24.01.2011 VZN obce Červená Voda č.1/2011 O úhradách za poskytované služby ... VZN stiahnuť [54.18K]
21.01.2011 ŠTATÚT OBCE ČERVENÁ VODA VZN stiahnuť [114.32K]
01.03.2016 VZN č.2/2015 o miestnych daniach a poplatkoch - zrušené VZN stiahnuť [4.26M]
01.03.2016 VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií VZN stiahnuť [898.28K]
26.05.2017 VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Červená Voda VZN stiahnuť [10.10M]
30.10.2016 VZN č. 2/2016 o poplatku v ŠKD VZN stiahnuť [1.09M]
14.07.2017 VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.... VZN stiahnuť [153.96K]
23.02.2018 VZN č. 1/2018 o zrušení ZŠ s MŠ Červená Voda 30 a zriadení VZN stiahnuť [753.50K]
23.02.2018 VZN č. 2/2018 o podnikateľskej činnosti a určení VZN stiahnuť [208.08K]

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia