Obec Červená Voda
Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Juraj Kucka aj Tomáš Hubočan už poznajú ŠKOLU FUTBALU. Spoznaj ju aj ty!

   Mílí rodičia,

Škola futbalu ponúka  Vám a Vašim deťom,

od 5 do 14 rokov letné futbalové kempy už v siedmych lokalitách po celom Slovensku.

Viac informácii nájdete na:    www.skolafutbalu.sk

vložené: 12.04.2018
Dobrovoľná vojenská príprava - ponuka

vložené: 03.04.2018
Prosba o pomoc starostu obce Brezovička

       Starosta obce Brezovička  Bc. Peter Tomčufčík

informuje občanov, ktorí chú prispieť na opravu zhorenej farskej budovy o zriadení účtu, na ktorý je možné príspevok poukázať. 

Kontaktné údaje a viac informácii nájdete v prílohe.

vložené: 11.03.2018
Ochrana lesov pred požiarmi
Ochrana  lesov pred požiarmi

 

 Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2018.

    Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne  škody ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí nezodpovední občania uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastov a ich blízkosti. Nebezpečenstvo vzniku požiaru vytvára aj odhodená neuhasená cigareta a hlavne hra detí so zápalkami, ktoré sú častou príčinou vzniku požiarov.

         

         Podľa rozboru požiarovosti za rok 2017 v okrese Prešov, príslušníci Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 69 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 6 požiarov viac. V 36 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 8 prípadov viac ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 11 720,- €. V lesnom hospodárstve v okrese Prešov neboli zaznamenané žiadne lesné požiare.

         V okrese Sabinov taktiež nebol v lesnom hospodárstve v roku 2017 zaznamenaný žiadny lesný požiar. Hasiči z hasičských staníc v Sabinove a Lipanoch, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 40 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 6 požiarov menej. V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 5 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 96 760,- €.


    Každoročne sa opakujúcim javom je vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.  

   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Spoločným úsilím pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí, pri dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru chceme chrániť nielen lesy, ale aj Vaše životy, zdravie a majetok.   

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský, samostatný inšpektor oddelenia požiarnej  prevencie
Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove.


vložené: 14.03.2018
Obec s predpokladom stabilného rozvoja - Červená Voda

vložené: 15.02.2018
Aktuálne informácie
Interreg OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o.
Pozvánky
Upratovanie Čergova
Upratovanie Čergova

vložené: 09.04.2018
Partnerské združenia

Mikroregión Čergov

MAS

ZOHT

Združenie mikroregiónu Dolina Čergova

Severovýchod Slovenska