Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Preventívne karanténne OPATRENIA v obci Červená Voda
Preventívne karanténne OPATRENIA v obci Červená Voda

Obec na základe krízového štábu od 13.3.2020, priala tieto preventívne opatrenia:

 • zatvorenie ZŠ a MŠ až do odvolania,
 • do odvolania uzatvára obecnú knižnicu,
 • do odvolania uzatvára všetky detské ihriská a multifunkčné ihriská v obci,
 • do odvolania uzatvára obmedzuje stránkové dni a hodiny na obecnom úrade v Červenej Vode, konkrétne iba na: pondelok od 9,00 do 14,00 h.,
  streda od 13,00 do 16,00 h.,
 • vo všetkých prípadoch budú dvere do kancelárií prvého kontaktu uzamknuté, pracovníka si bude klient môcť vyvolať telefonicky,
 • do odvolania  po dobu obmedzených stránkových dní a hodín odporúča klientom, aby obec v prípade potreby kontaktovali telefonicky, alebo elektronicky a aby úrady navštevovali len v nevyhnutne potrebných prípadoch,
 • v obci je zakázaná organizácia všetkých verejných, spoločenských a kultúrnych akcií v zmysle nariadení krízového štábu SR,
 • do odvolania sú obci sú zrušené liturgie a stretnutia v cerkvi a na fare,
 • v prípade zistenia nových závažných okolností krízový štáb obce prijme ďalšie obmedzenia.Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 12.03.2020
COVID-19
COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

Prejavy ochorenia:

COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

Od miernych (kašeľ, zvýšena teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, kotré môžu končiť smrťou.  Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. 

Pozrite si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus - ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. http://koronavirus.mojeslovensko.sk Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 09.03.2020
Výsledky hlasovania vo voľbách do NRSR 2020

vložené: 03.03.2020
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi + opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov 2020

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 04.03.2020
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 28.02.2020
Vykurovanie 2019

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove,  si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  pri zabezpečení  protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. 


vložené: 11.10.2019
Odvolanie ČZNVP

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Vám v prílohe zasielame odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 14.06.2019.

vložené: 05.08.2019
Aký význam má triedenie odpadu, a čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Viac v prílohe.

vložené: 09.04.2019
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia