Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Oznámenie emailovej adresy - voľby prezidenta SR

Starosta obce p. Pavol Džačovský oznamuje, že  emailová adresa obce Červená Voda na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách prezidenta SR v roku 2019 je podatelna@cervenavoda.sk.

 

Červená Voda , 12.2.2019

vložené: 12.02.2019
Oznámenie o utvorení volebných okrskov pre voľby prezidenta SR

Starosta obce p. Pavol Džačovský v zmysle  § 13 odst. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019  Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta SR utvára na odovzdanie hlasovacích lístkov a na ščítanie hlasov voličov obce volebný okrsok 1, volebná miestnosť 1, adresa: Kultúrny dom, Červená Voda 28.

Starosta obce p. Pavol Džačovský oznamuje, že  emailová adresa obce Červená Voda na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Červená Voda vo voľbách prezidenta SR v roku 2019 je podatelna@cervenavoda.sk..

vložené: 01.02.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Dobrý deň,

 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

Zároveň Vás upozorňujeme na splnenie úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. 

 

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?prezident-vzory1

vložené: 01.02.2019
Kalendár zberu odpadov na rok 2019

vložené: 29.12.2018
Voľné pracovné miesto

Obec Červená Voda ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu účtovníčka, bližšie informácie a kontakty na priloženom linku

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1524762/uctovnicka?filter_vpm=1

starosta obce Pavol Džačovský

vložené: 29.12.2018
Zimné korčuľovanie

Pozývame na korčuľovanie detí, mládež a dospelých podľa podmienok počasia pod nulou a konzultácii s Radom Tkáčom.vložené: 22.12.2018
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Vážení občania, pozývame Vás na 2. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 v kancelárii Obecného úradu Červená Voda so začiatkom o 16.00 hod. Program zasadnutia nájdete v prílohe.

vložené: 22.12.2018
Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Červená Voda

   Pozývame Vás na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Červená Voda, ktoré sa bude konať dňa 3.6.2018 - v  nedeľu, o  19.00 hod v priestoroch obecného úradu.

Program zasadnutia nájdete v prílohe.

vložené: 31.05.2018
Výkup papiera

 Spoločnosť Marius Pedersen  oznamuje občanom obce , že  dňa 23.5.2018 (streda) bude vykupovať papier v čase od 11.00 - 12.00 hod. pri Obecnom úrade. Ďalšie informácie nájdete v prílohe.

vložené: 18.05.2018
Deň matiek

      Milé mamy, staré mamy, 

pozývame Vás, a Vaše rodiny na kultúrny program, ktorý si pre Vás pripravila Základná škola s materskou školou v nedeľu  13.mája 2018 o 15.00 hod v sále kultúrneho domu.

       Tešíme sa na Vás!

vložené: 10.05.2018
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia