Obec Červená Voda
Projekty Fotogalérie

Úvodná stránka obce Červená Voda

Obec Červená Voda spúšťa ďalšiu pomoc

vložené: 15.04.2020
COVID-19
COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

Prejavy ochorenia:

COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

Od miernych (kašeľ, zvýšena teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, kotré môžu končiť smrťou.  Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou. 

Pozrite si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus - ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. http://koronavirus.mojeslovensko.sk Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 09.03.2020
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi + opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov 2020

Ďalšie prílohy k oznamu:

vložené: 04.03.2020
Štandardy kvality - Voda

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

vložené: 28.02.2020
Aktuálne informácie
OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA, s.r.o. PSK
Medzinárodná spolupráca

Interreg

Sienawa

Partnerské združenia